Algemene Voorwaarden Sticker Campagne

Voorwaarden Milwaukee Sticker 2023 (de "Overeenkomst") 

 1. De Promotor
  1. De Milwaukee Decal Sticker 2023 ("Actie") wordt gepromoot door Techtronic Industries Benelux BV, met als vestigingsadres Jan Valsterweg 83, 3315 LG Dordrecht, Nederland (" Promotor").
  2.  
  3. Deelname aan de Actie geldt als aanvaarding van deze Overeenkomst. Deelnemers zijn gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de website van Milwaukee die hier te vinden zijn benl.milwaukeetool.eu/algemene-voorwaarden.

 

 1. ELEGABILITEIT
  1. Deze Promotie staat open voor iedere inwoner van Nederland, België en Luxemburg die ouder is dan 18 jaar op de datum van deelname.
  2. Werknemers, functionarissen en directeuren van Techtronic Industries Benelux BV en haar gelieerde bedrijven of hun familieleden of iemand anders die op enige manier verbonden is met de Promotie of heeft geholpen bij het opzetten van de Promotie, mogen niet deelnemen aan de Promotie.
  3. Deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij gerechtigd zijn om deel te nemen. Bewijs van geschiktheid kan worden gevraagd en prijzen kunnen worden ingehouden totdat de Promotor er volledig van overtuigd is dat aan bovenstaande criteria is voldaan.
  4. Er zijn geen inschrijvingskosten en geen aankoop vereist om deel te nemen aan deze Actie; er kunnen echter internet- en mobiele datatarieven gelden voor de deelnemer. De kosten voor toegang tot de website van de Promotieactie zijn afhankelijk van de individuele internetprovider van de deelnemer en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer. De Promotor is niet aansprakelijk voor de kosten van de deelnemer.
  5. Door deel te nemen aan deze actie geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en hieraan gebonden te zijn.

 

 1. DEELNAME AAN DE GIVEAWAY 
  1. De Actie begint om 00:01 op 01/08/2023 en eindigt om 23:59 op 31/08/2023 (GMT) (de "Promotieperiode").
  2. De deelname aan de Actie en de details over hoe deel te nemen zijn beschikbaar via https://www.milwaukeetool.eu/.
  3. Om deel te nemen aan de Actie moeten de deelnemers de hieronder beschreven instructies volgen;
 1. Alle deelnemers moeten het aanmeldingsformulier voor Heavy Duty News™ op de website van Milwaukee correct invullen. Dit omvat het invoeren van de volledige naam en het e-mailadres van de deelnemer en het akkoord gaan met de AV van de Actie en het privacybeleid van de Promotor door te klikken op de link in artikel 3.2.
 2. Alle deelnemers krijgen vervolgens een verificatielink naar het opgegeven e-mailadres gestuurd, die binnen 24 uur gevalideerd moet worden. Deelnemers moeten hun e-mailadres binnen 24 uur via deze link valideren voordat ze aan de Actie kunnen deelnemen.
 3. Zodra een deelnemer zijn/haar e-mailadres heeft gecontroleerd, neemt de Promotor binnen één dag per e-mail contact met hem/haar op om een afleveradres in de Benelux op te geven voor de verzending van de sticker. Als een ontvanger niet binnen vijf (5) dagen na het e-mailverzoek van de Promotor kan worden gecontacteerd of de sticker niet ophaalt, behoudt de Promotor zich het recht voor om de sticker bij de ontvanger in te trekken en een vervangende ontvanger te kiezen. De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichten door de ontvanger als gevolg van spam, junkmail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of anderszins niet functionerende contactgegevens door de ontvanger.
 4. Elke geldige deelnemer ontvangt één (1) MILWAUKEE® Logo Vinyl Transfer Decal (geschatte winkelwaarde €0.35 zolang de voorraad strekt.
 5. Deze actie is beperkt tot één (1) deelname per huishouden tijdens de actieperiode. 
  1. Er zijn in totaal 6.500 (EU) stickers beschikbaar tijdens de hele actieperiode, zoals aangegeven in Bijlage 1 hieronder.
  2. De stickers worden geleverd binnen 90 dagen na de datum waarop de ontvanger zijn geldige postadres aan de Promotor heeft opgegeven. Details over wanneer de stickers worden verzonden voor de specifieke giveaway-maand staan in bijlage 1.
  3. De Promotor is niet verantwoordelijk voor onjuiste giveaway-gegevens die door derden in verband met deze Actie aan een deelnemer zijn verstrekt en er wordt geen alternatief in contanten voor de stickers aangeboden. De stickers zijn niet overdraagbaar. De stickers zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de Promotor behoudt zich het recht voor om de stickers zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen door stickers met vergelijkbare kenmerken.
  4. De beslissing van de Promotor met betrekking tot alle zaken die verband houden met de Actie is definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.
  5. Bulkinzendingen van handel, consumentengroepen, syndicaten en dergelijke worden niet geaccepteerd. Wij accepteren geen enkele vorm van bedrog, inclusief het gebruik van macro's of andere geautomatiseerde middelen van deelname, het maskeren van de identiteit door het manipuleren van IP-adressen, het gebruik van een valse identiteit of enig ander gedrag dat buiten de geest van de actie valt (naar ons eigen inzicht te bepalen). Deelnemers die vals spelen worden uitgesloten.
  6. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor niet ontvangen, verwijderde, gewijzigde of ongeldige inzendingen, ongeacht de reden.

 

 1. GEGEVENSBESCHERMING

Persoonlijke gegevens van deelnemers zullen voor deze Promotie worden gebruikt in overeenstemming met de huidige AVG-wetgeving en het privacybeleid van de Promotor dat te vinden is op benl.milwaukeetool.eu/footer/privacy-beleid.

 1. De Promotor behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met alle deelnemers om hun persoonlijke gegevens te controleren. Om twijfel te voorkomen, zal elke inzending met betrekking tot de Promotie zoals uiteengezet in Clausule 3 worden geacht toestemming te hebben gegeven voor de Promotor om alle persoonsgegevens te verwerken zoals gedefinieerd onder Art.4 (1) Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/ 679.

 

 1. ALGEMEEN
  1. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Actie en deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Actie zullen zo snel mogelijk door de Promotor aan de deelnemers worden meegedeeld.
  2. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieive e bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.
  3. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of verordening van een overheid, of door de definitieve uitspraak van een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, dan zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van andere bepalingen die niet ongeldig zijn verklaard.
  4. Voor zover wettelijk is toegestaan, zal de Promotor, zijn vertegenwoordigers of filialen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om de winnaar te compenseren of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van de prijs/prijzen, behalve wanneer dit wordt veroorzaakt door de nalatigheid van de Promotor, zijn vertegenwoordigers of distributeurs of die van hun werknemers. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast.

 

Bijlage 1

‘Decal Sticker Giveaway datum

Give away maand

Decal Stickers Beschibaar

Decal Sticker Verzenddata

Augustus 2023

6,500 (EU)

6 september 2023