Privacybeleid

Internet Privacy Techtronic Industries ELC GmbH

Privacybeleid

Berichten of materialen die u naar deze site stuurt via e-mail of anderszins met inbegrip van enige gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, foto's e.d. worden beschouwd als niet-vertrouwelijke gegevens waarop geen eigendomsrecht rust. Milwaukee Electric Tool Cooperation kan niet voorkomen dat er informatie van deze site wordt gehaald en er contact met u wordt opgenomen door Milwaukee Electric Tool Cooperation of onpartijdige derden, via e-mail of anderszins binnen of buiten deze site. Alles wat u opstuurt kan door of in opdracht van Milwaukee Electric Tool Cooperation worden bewerkt en al dan niet op de site worden geplaatst. Het besluit daartoe is voorbehouden aan Milwaukee Electric Tool Cooperation. Dit materiaal kan door Milwaukee Electric Tool Cooperation of haar dochterondernemingen voor alle doeleinden worden gebruikt met inbegrip van, maar niet beperkt tot verveelvoudiging, publicatie, overdracht, uitgave, uitzending en verzending per post. Wanneer u enige informatie of opmerkingen naar deze site stuurt, geeft u Milwaukee en haar dochterondernemingen het non-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke recht en het volledige recht op sublicenties tot het gebruik, verveelvoudiging, aanpassing, publicatie, vertaling en het maken van afgeleide producties met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten met gebruikmaking van dergelijke informatie.

IP-ADRESSEN, INTERNETBROWSERS, BEDRIJFSSYSTEMEN, DOMEINNAMEN 
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij het IP-adres van uw computer uitlezen. Het IP zegt niets over uw identiteit, maar wél over uw internetprovider. Andere niet-persoonlijke gegevens die wij eventueel verzamelen, zijn het type van de gebruikte internetbrowser, het type bedrijfssysteem van uw computer en de domeinnaam van de website vanwaar u onze website bezoekt. Deze informatie wordt verzameld om algemene demografische gegevens te verkrijgen, zoals de geografische positie van de bezoekers en de duur van hun bezoek. Dankzij deze informatie kunnen wij onze website beter beheren, serverproblemen diagnosticeren, trends en statistieken analyseren en de klant een betere service verlenen.

COOKIES Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij "cookies" naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekst- of databestand, dat de bezochte website op uw computer kan achterlaten. Deze cookies bevatten op zichzelf geen enkele persoonlijke informatie. Wanneer u echter dergelijke persoonlijke informatie aan ons verstrekt (zoals door het inschrijven voor een internetservice of een door ons gegeven wachtwoord), kan deze informatie aan de data in een cookie worden gekoppeld. Er zijn twee types cookie. Het eerste type bewaart een bestand voor langere tijd op uw computer en kan ook na het uitschakelen op uw computer achterblijven. Een dergelijk cookie kan een bezoeker bijvoorbeeld laten weten welke informatie op de website is herzien sinds zijn laatste bezoek. Het tweede type cookie heet een "sessiecookie." Terwijl u een website bezoekt, worden sessiecookies tijdelijk door uw computer opgeslagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om bij te houden welke taal u op de website hebt gekozen. Sessiecookies worden niet lang in uw computer opgeslagen aangezien zij verdwijnen zodra u de browser sluit. Wij kunnen derden gebruiken om de via de cookies verkregen informatie te verzamelen en te verwerken.
Wij gebruiken eventueel cookies om:
- Anonieme statistische gegevens te compileren aangaande patronen en trends in het browsen; om verkoopdata te analyseren;
- Om marketingresearch te verrichten;
- Om de inhoud of functies van de website op de gebruiker af te stemmen;
- Om gebruikers van bepaalde internetdiensten te helpen of te volgen;
- Om gebruikers met een wachtwoord in staat te stellen bepaalde webpagina's te bezoeken zonder dat zij de eerder gegeven informatie opnieuw moeten invoeren.

HOE U COOKIES KUNT VERMIJDEN De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat zij cookies blokkeren, cookies van de harde schijf wissen of u laten weten dat een website cookies bevat voordat deze zijn opgeslagen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de helppagina van uw browser voor meer informatie over deze functies. Bedenk dat sommige van onze webpagina's eventueel niet goed werken zonder het gebruik van cookies.
Persoonsgegevens: wij zullen geen persoonlijke informatie verzamelen zonder uw toestemming en zonder u in kennis te stellen. Ook zullen wij dergelijke data niet verhuren of verkopen. Om u een specifiek product, dienst of informatie te kunnen verschaffen of een transactie te kunnen verwerken, vragen wij eventueel uw persoonsgegevens op. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam, aanspreekvorm, bezorgadres, factureringsadres, e-mailadres, telefoonnummers, faxnummers en/of creditkaartgegevens bevatten. Persoonsgegevens worden alleen verzameld indien noodzakelijk om een product, dienst of informatie te kunnen leveren, een transactie te kunnen afhandelen of wanneer u ons deze gegevens verstrekt, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN Sommige van onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten. Bedenk dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud of de activiteiten op dergelijke websites of van de eigenaars of beheerders hiervan.