Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Techtronic Industries UK Ltd ("wij", "we" of "ons") streeft ernaar om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Deze Privacyverklaring vormt de basis waarop we de persoonsgegevens verwerken die we over u verzamelen, of die u aan ons verstrekt. Lees de onderstaande tekst zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze ziens- en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en om te lezen hoe we hiermee omgaan.

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en de aankomende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) is Techtronic Industries UK Ltd, gevestigd te 22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD, England.

 

INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN, EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

 

We verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • Informatie die u aan ons verstrekt. Dit zijn gegevens over u die u zelf aan ons verstrekt, door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, door uw gereedschap te registreren, door u aan te melden voor een langere garantie, door met ons te corresponderen via e-mail, telefoon of social media, door een account bij ons aan te maken, of op een andere manier. Hieronder vallen ook gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of enquête, wanneer u een product opzoekt, of wanneer u een probleem met onze site of gereedschappen meldt via de klantenservice of via andere social-mediafuncties op onze site. De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen onder meer bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, uw financiële en creditcardgegevens, een persoonsbeschrijving en foto's. Wij zullen alleen vragen om informatie die nodig is voor een specifiek doeleinde.

  Door deze gegevens aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens, zodat we u kunnen voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons heeft opgevraagd. In dergelijke gevallen, waarin u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, vormt artikel 6 (1) (a) AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door op de afmeldlink in een e-mail te klikken. Wij kunnen ons in sommige gevallen ook beroepen op artikel 6(1)(f) AVGwanneer het in ons legitiem belang is om dit te doen en wij ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten contracten. In dat geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Wij gebruiken uw gegevens ook om ons algemene klantenbestand in zijn geheel te analyseren en er meer over te weten te komen (en niet om meer over u als individu te weten te komen) om ervoor te zorgen dat de promoties, producten en diensten die wij aanbieden naar alle waarschijnlijkheid het meest interessant zijn voor onze klanten. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, aangezien het in ons rechtmatig belang is om dit te doen, en wij ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd.

  Als u een van onze online publiciteitssessies bijwoont, zoals een productlanceringswebinar, verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor het evenement. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken in de vorm van video- of audio-opnamen als u tijdens de sessie een opmerking maakt of ons een vraag stelt. Wij kunnen sessies opnemen voor onze bredere publiciteitsdoeleinden om de sessie online beschikbaar te maken voor andere klanten via onze sociale mediakanalen en website. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG, aangezien het in ons gerechtvaardigd belang is om dit te doen, en we ervoor zorgen dat uw rechten worden beschermd. Wij zullen u altijd van tevoren vertellen dat de sessie wordt opgenomen.  Als u niet opgenomen wilt worden, vragen wij u om tijdens de sessie niets te zeggen of er op geen enkele manier aan deel te nemen.

  We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we deze nodig hebben om u te voorzien van de informatie, diensten of aanbiedingen die u bij ons heeft opgevraagd, of om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten.

 • Informatie die we over u verzamelen. Bij elk bezoek dat u aan onze site brengt, verzamelen we automatisch de volgende gegevens:
 •  
  • Technische gegevens, waaronder het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt voor de verbinding tussen uw computer en het internet, uw inloggegevens, browsertype en browserversie, de tijdzone-instellingen, de types en versies van uw browserplug-ins, uw apparaattypes, uw besturingssysteem, de tijd en datum van instemming en het platform;
  •  
  • Gegevens over uw bezoek, zoals de volledige Uniform Resource Locators (URL's), de clickstream naar, op en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), producten die u heeft bekeken, gezocht of gekocht, paginaresponstijden, downloadfouten, de lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over de pagina-interactie (zoals scrollen, kliks en mouse-overs), methoden die u heeft gebruikt om door de website te navigeren, en eventuele telefoonnummers die u heeft gebruikt om onze klantenservice te bellen.
  •  

  Deze gegevens worden uitsluitend door ons bewaard, en dienen voor het beheer van onze site en voor interne doeleinden, zoals probleemoplossing, data-analyses, tests, onderzoeken, statistische doeleinden en enquêtes, en controles op illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om deze logbestanden en data achteraf te controleren wanneer er een redelijk vermoeden en concrete indicaties zijn van illegale activiteiten. Voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt, doen we dat alleen om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen via controles op illegale activiteiten, in het bijzonder wanneer deze verband houden met onze website. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG.

 • Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. Dit zijn gegevens die we over u ontvangen wanneer u een van de andere websites gebruikt die wij beheren, of een van de andere diensten die wij aanbieden. We werken nauw samen met derde partijen (zoals zakelijke partners, onderaannemers voor technische, betaal- en bezorgdiensten, advertentienetwerken, analyticsaanbieders, zoekmachineaanbieders en kredietinformatiebureaus). We zullen u op de hoogte stellen wanneer we van hen informatie over u ontvangen, samen met het doeleinde waarvoor we die informatie willen gebruiken, en de wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking.

 

COOKIES

 

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Hiermee kunnen we u een goede gebruikservaring aanbieden wanneer u onze website bezoekt, en kunnen we onze site verder verbeteren. Zie onze Cookieverklaring https://benl.milwaukeetool.eu/cookies/ voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, en over de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogeheten "sessiecookies". Andere cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen bij het volgende bezoek.

Voor zover er hierbij persoonsgegevens worden verwerkt, voeren we die verwerking uit op basis van ons rechtmatige belang om onze website te verbeteren voor onze gebruikers. We verwerken in dit geval alleen gepseudonimiseerde gegevens over uw websitebezoek. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) (f) AVG. U kunt cookies op uw apparaat op elk moment verwijderen, en zodra deze zijn verwijderd, kunnen we de informatie in een cookie niet meer verwerken.

U kunt uw browser verder zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, dat cookies alleen per geval worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies wordt geblokkeerd – in specifieke gevallen of in het algemeen – of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. De functionaliteiten van deze website kunnen worden ingeperkt wanneer u cookies uitschakelt.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyticsdienst van Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen bij het analyseren van uw gebruik van deze website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. We gebruiken Google Analytics in combinatie met de uitbreiding "_anonymizeIp ()", zodat de IP-adressen die naar Google worden verzonden, uitsluitend in verkorte vorm worden verwerkt. Zo kan worden uitgesloten dat ze rechtstreeks aan u kunnen worden gekoppeld. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapportages samen te stellen over de activiteiten op onze website, en om verdere diensten aan te bieden op het gebied van website- en internetgebruik. Google kan deze gegevens ook verstrekken aan derde partijen, op voorwaarde dat dit wettelijk verplicht is, of voor zover derde partijen deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google in beheer heeft. U kunt de installatie van de Google Analytics-cookie ook voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware; we willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Verder kunt u altijd bezwaar aantekenen tegen het toekomstige verzamelen en bewaren van gegevens door Google Analytics; dit is mogelijk via Googles browserplug-in (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Kijk voor meer informatie over Google Analytics op (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Als u onze website bezoekt via een mobiel apparaat, kunt u Google Analytics uitschakelen door te klikken op deze link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Voor zover er hierbij persoonsgegevens worden verwerkt, voeren we die verwerking uit op basis van ons rechtmatige belang om eigen marketingactiviteiten te verrichten. We waarborgen uw belangen door uw IP-adres bij het verzamelen te anonimiseren, zodat u niet identificeerbaar bent. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) (f) AVG.

 

VERDER GEBRUIK VAN DE INFORMATIE VOOR MARKETINGDOELEINDEN

 

We gebruiken de informatie die we over u hebben op de volgende manieren:

 • Om u te voorzien van informatie over andere producten en diensten die we aanbieden, en die lijken op producten en diensten die u al heeft gekocht. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor onze communicatie; dit kunt u doen door te klikken op de afmeldlink in een dergelijke e-mail;
 •  
 • Indien u een van onze online opgenomen klanteninformatie- of publiciteitssessies bijwoont, voor onze bredere publicitaire doeleinden door de opname beschikbaar te stellen op onze website en/of socialemediakanalen of als onderdeel van onze e-mailcommunicatie;
 •  
 • Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we elektronisch (e-mail) of via direct mail contact met u opnemen met informatie over producten en diensten die lijken op de producten en diensten waarvoor u de betreffende toestemming heeft gegeven. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1) (a) AVG. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken; dit kunt u doen via de afmeldlink in een dergelijke e-mail, of via de link http://staging.milwaukeetool.eu/support/unsubscribe/?subscriberguid=
 •  
 • Wanneer u geselecteerde derde partijen toestemming heeft gegeven om aan de hand van uw gegevens contact met u op te nemen via elektronische middelen en/of via direct mail. De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (a) AVG. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken; dit kunt u doen door te klikken op de afmeldlink in een dergelijke e-mail.

 

BEVEILIGING

 

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op onze beveiligde servers. Helaas is het verzenden van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die u naar de site stuurt, niet garanderen; als u gegevens naar ons verstuurt, is dat op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we ons aan strikte procedures en beveiligingsmaatregelen houden om toegang door onbevoegden te proberen te voorkomen.

 

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS

 

We kunnen uw gegevens overdragen aan derde partijen wanneer we hier wettelijk toe verplicht worden, of wanneer we derde partijen de instructie geven om uw gegevens te verwerken onder onze bevoegdheid; dit zal echter strikt gebeuren volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit verband kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door personeel dat buiten de Europese Economische Ruimte werkt voor ons, onze dochtermaatschappijen of een van onze leveranciers. Hieronder valt onder meer personeel dat betrokken is bij het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betaalgegevens en het aanbieden van ondersteunende diensten.

 

RETENTIEPERIODE & UW RECHTEN

 

We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden in deze Privacyverklaring te realiseren, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving ons verplicht of toestaat om deze gegevens langer te bewaren.

Als betrokkene heeft u het recht om de rechten van de betrokkene te allen tijde ten overstaan van ons te doen gelden. In het bijzonder heeft u de volgende rechten:

 • U heeft het recht om informatie op te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken en, wanneer dit het geval is, in hoeverre dit gebeurt.
 • Wanneer er persoonsgegevens over u worden verwerkt, heeft u het recht op toegang tot informatie, en in het bijzonder de volgende informatie: de gegevens die over u worden bewaard, het doeleinde of de doeleinden van deze verwerking, gegevenscategorieën, ontvangers aan wie wij gegevens verstrekken, en de bewaarperiode.
 • U heeft het recht om te verzoeken om rectificatie van uw gegevens zonder onnodige vertraging, voor zover deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, zonder onnodige vertraging.
 • U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken die u ten overstaan van ons heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens.
 • U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te laten inperken.
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens over u die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 •  
 • U kunt uw rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

 

WEBSITES VAN DERDEN

 

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Wij verzoeken u dit beleid te controleren voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Onze website bevat productvideo's waarin de functionaliteit van onze producten wordt gedemonstreerd. Deze video's zijn beschikbaar op YouTube en worden beschikbaar gemaakt op onze website door ons gebruik van de YouTube API Service.  Wanneer u op deze YouTube video's klikt, gaat u:

Ermee in te stemmen dat u gebonden bent aan de servicevoorwaarden van YouTube die u hier kunt vinden - (https://www.youtube.com/t/terms); en
Gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens door YouTube worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Google dat hier kan worden gevonden - http://www.google.com/policies/privacy.

 

WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

 

We zullen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regulatoire of operationele eisen. We zullen conform de geldende wetgeving melding maken van dergelijke veranderingen (inclusief het moment waarop ze in werking treden).

 

CONTACT

 

Vragen, opmerkingen en verzoeken aangaande deze Privacyverklaring zijn welkom en moeten worden gericht aan:

Data Information Manager
Techtronic Industries UK Ltd
22 Market Street
Maidenhead SL6 8AD
England

Ingangsdatum van deze Privacyverklaring: 12 maart 2018

Dien een verzoek om toegang tot een onderwerp in