Privacy Policy

ONE-KEY™-app en website van het Inventarisbeheerplatform
Privacyverklaring

 1. PRIVACYVERKLARING

 

Milwaukee Electric Tool Corporation ('wij' of 'we' of 'ons/onze') streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en doorgeven. We zullen uw persoonsgegevens altijd op een voor u transparante wijze gebruiken. Deze verklaring informeert u ook over uw rechten in verband met uw persoonsgegevens.

Voor de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de General Data Protection Regulation) is Milwaukee Electric Tool Corporation, gevestigd te 13135 West Lisbon Road, Brookfield, Wisconsin 53005, Verenigde Staten, de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die we over/van u kunnen verzamelen, verwerken en bewaren.

 Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw hierop gebaseerde rechten, neem dan contact op met onze informatiemanager voor gegevens:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Engeland

 

Aangezien wij buiten Europa zijn gevestigd, moeten we een vertegenwoordiger in Europa benoemen zodat u niet alleen met ons, maar ook daarmee contact kunt opnemen in verband met uw persoonsgegevens. Onze Europese vertegenwoordiger is Techtronic Industries UK Ltd waarmee u als volgt contact kunt opnemen:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Engeland

 

 1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN

 

De persoonsgegevens die we van of over u verzamelen omvat het volgende:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijke beschrijving en foto's
 • Informatie over hoe, wanneer en hoe vaak u uw ONE-KEY™-gereedschap gebruikt.
 • Informatie over waar uw ONE-KEY™-gereedschap is gebruikt (als u gebruik maakt van deze dienst in de ONE-KEY™-app)
 • Als u de ONE-KEY™-app heeft gebruikt op een mobiel apparaat kunnen we de ID van uw mobiele apparaat verzamelen als u gebruik maakt van bepaalde functies (zoals Gereedschaprapporten)
 • Technische informatie met inbegrip van het Internet Protocol (IP) adres dat is gebruikt om uw apparaat te verbinden met het internet, uw login-informatie, browsertype, type en versie browser-invoegtoepassingen, type apparaat, besturingssysteem
 • Informatie over uw bezoek aan onze website, met inbegrip van het volledige Uniform Resource Locators (URL) klikpad ('clickstream') naar, door en van onze site (met inbegrip van datum en tijdstip), producten die u heeft bekeken, gezocht of gekocht, responstijd van pagina's, downloadfouten, bezoeksduur van bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en het aanwijzen met de muis over bepaalde elementen), methodes die gebruikt zijn om door de website te bladeren

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen over iedereen die u toestemming geeft om uw ONE-KEY™-gereedschap te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een werknemer heeft opgedragen uw ONE-KEY™-gereedschap te gebruiken, kunt u eventueel persoonsgegevens verzamelen over die werknemer, zijn locatie, zijn prestatie of arbeidspatroon door zijn gebruik van het ONE-KEY™-gereedschap. U bent er verantwoordelijk voor dat alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en dat al uw werknemers of eventuele derden die gebruik maken van uw ONE-KEY™-gereedschap van tevoren worden geïnformeerd dat op deze manier persoonsgegevens van hen worden verzameld. Als zij verdere vragen hebben over hoe hun persoonsgegevens door ons gebruikt mogen worden, verwijs hen dan direct door naar deze privacyverklaring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor vorderingen die jegens u (of ons) geldend worden gemaakt door een derde die gebruik maakt van uw
ONE-KEY™-gereedschap, die verband houden met een schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. HOE WIJ INFORMATIE OVER U VERZAMELEN

 

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen als u

 

 • een account bij ons aanmaakt

 

 • onze website of onze ONE-KEY™-app opent

 

 • zich op onze nieuwsbrief abonneert

 

 • uw ONE-KEY™-gereedschap bij ons registreert of uw gereedschap registreert voor aanvullende garantie

 

 • contact opneemt met ons klantenserviceteam

 

 • deelneemt aan een van onze wedstrijden of acties of een enquête invult

 

 • met ons in contact treedt op de sociale media (bijvoorbeeld door ons te vermelden/taggen of door direct contact met ons op te nemen)

Als u de inventarisbeheerfuncties van de ONE-KEY™-app gebruikt, verzamelt de
ONE-KEY™-app bovendien automatisch de volgende gegevens van uw ONE-KEY™-gereedschap dat is geregistreerd op uw account:

 • identificatiegegevens gereedschap (bijv. serienummer)

 

 • gebruiksgegevens gereedschap (bijv. datum/aanvangs- en eindtijd van gebruik)

 

 • locatiegegevens gereedschap (als u (of iemand anders die gebruik maakt van de ONE-KEY™-app) Bluetooth heeft geactiveerd en uw ONE-KEY™-gereedschap zich binnen het Bluetooth bereik bevindt van dat apparaat, gebruiken wij deze informatie om de locatie van uw ONE-KEY™-gereedschap te kunnen identificeren. We wijzen u erop dat de persoonsgegevens die we over u (of een eventuele derde) verzamelen met betrekking tot uw locatie (bijv. als u of een werknemer zich bij uw ONE-KEY™-gereedschap bevindt) een bijkomend effect zijn van ons doel, deze locatiegegevens te verzamelen om u te helpen bij het lokaliseren van uw ONE-KEY™-gereedschap. We volgen ons ONE-KEY™-gereedschap en niet u!

 

 1. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOOONSGEGEVENS EN HOE RECHTVAARDIGEN WE DIT?

 

Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken

Op welke juridische grondslag is onze verwerking van uw gegevens gebaseerd

Om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u hebt aangevraagd of van ons hebt gekocht (d.w.z. om bepaalde taken of processen uit te voeren) en om met u te communiceren over deze producten en diensten die u hebt gekocht of hebt aangevraagd en uw vragen en commentaren te beantwoorden).

Wij baseren ons op onze contractuele afspraken met u, die dienen als wettelijke basis op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met een bestelling van producten en diensten of uw gebruik van de
ONE-KEY™-app.

In enkele gevallen baseren we ons alternatief op onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf (het is bijvoorbeeld in ons belang de klanttevredenheid te meten en problemen van klanten op te lossen). In de gevallen waarin we ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen zullen we er altijd voor zorgen dat we deze belangen afwegen tegen uw belangen.

Om u bij het gebruik van onze ONE-KEY™-app te kunnen voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd via de ONE-KEY™-app.  Dit kan locatiegegevens omvatten die zijn verzameld via ons ONE-KEY™-gereedschap inventarisbeheersysteem als u Bluetooth hebt geactiveerd en gebruik maakt van deze functie.

Om te meten hoe tevreden onze klanten zijn en klantenservice te verlenen (met inbegrip van het oplossen van problemen bij aankopen of uw aanvraag van diensten, of als u ons vragen stelt op sociale media).

We kunnen gebruik maken van uw persoonsgegevens om u te informeren over relevante producten en aanbiedingen ('marketing').

 

Normaliter kunnen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken om u marketingberichten te sturen als we uw toestemming daarvoor hebben of als we, in voorkomende gevallen, daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

U kunt ons op elk moment verzoeken te stoppen met het toesturen van marketing berichten aan u door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn weergegeven https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/.

Om het gebruik van onze ONE-KEY™-app en website te volgen en ervoor te zorgen dat zij op de voor u en uw apparaat meest effectieve en relevante manier worden weergegeven.

Hiervoor kunnen we gebruik maken van cookies.

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het goed functioneren van onze website en onze ONE-KEY™-app en bij een hoogwaardige kwaliteit en efficiëntie van onze producten en diensten.

Op basis van uw toestemming plaatsen wij cookies op uw apparaat. Voor informatie over hoe we cookies gebruiken kunt u ons cookiebeleid raadplegen https://www.milwaukeetool.eu/cookies/.

We kunnen telefoongesprekken met u opnemen en zullen deze gegevens gebruiken voor training en kwaliteitsborging (als uw telefoongesprek wordt opgenomen zullen we u hierover van tevoren informeren).

Op deze manier gebruiken we gegevens om diverse redenen. Het controleren van opgenomen telefoongesprekken kan plaatsvinden op grond van een wettelijke verplichting en daarnaast hebben we daar om redenen van kwaliteitscontrole een gerechtvaardigd belang bij.

Om ervoor te zorgen dat de door u aan ons verstrekte persoonlijke en financiële informatie correct is.

In voorkomende gevallen zullen we uw persoonsgegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor onze naleving van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als we een wettig verzoek ontvangen van een wetshandhavingsinstantie). In andere gevallen (zoals bij de opsporing van fraude of het waarborgen van de veiligheid van de website) zullen we ons beroepen op ons gerechtvaardigde belang als bedrijf om uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken. In de gevallen waarin we ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen zullen we er altijd voor zorgen dat we deze belangen afwegen tegen uw belangen.

Om financiële misdrijven en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken, rapporteren en te proberen te voorkomen.

Om risico's te beheren voor ons en onze klanten.

Om te voldoen aan onze wettelijke en aan nakoming gerelateerde verplichtingen.

 

 1. HOE GEVEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR?

 

Om onze producten en diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, geven we uw persoonsgegevens door aan onze vertrouwde derde dienstverleners of onze groepsmaatschappijen, zoals hieronder is aangegeven. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven, zorgen we altijd voor veiligheidsmaatregelen die voor deze andere organisaties nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd blijven en zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen marketingdoeleinden, tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan een derde.

Om bestellingen van producten en diensten te kunnen uitvoeren:

Wij werken met een aantal betrouwbare dienstverleners die onze diensten voor ons uitvoeren. Als u producten en diensten van ons koopt, wordt het beheer van de website en database evenals de bezorging verzorgd door deze dienstverleners. Het is ons gerechtvaardigd belang als bedrijf om met deze dienstverleners samen te werken aangezien wij eventueel niet de capaciteit hebben om deze diensten zelf te verlenen. We zullen er in elk geval voor zorgen dat de dienstverlener alleen uw persoonsgegevens mag gebruiken om de diensten namens ons te verlenen en niet voor een ander doel. 

Andere zakelijke diensten:

Wij mogen uw persoonsgegevens bekend maken aan onze verzekeraars als wij van mening zijn dat dit nodig is op grond van de contractuele relatie met onze verzekeraar.

Wij werken met zorgvuldig gekozen derden, zoals onze klantendatabase hostingprovider, marketingbureaus en reclamepartners, die er samen met ons voor zorgen dat u een positieve klantervaring beleeft.

Het voorkomen en opsporen van misdrijven of anderszins wetten naleven:

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven of bekend te maken, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsinstanties of publieke overheden om een misdrijf te voorkomen of op te sporen of om te voldoen aan een wettelijk vereiste.

Gegevensverwerking internationale groep en groepsstructuur:

Onze groep deelt meerdere operationele en zakelijke processen.  Wij kunnen uw persoonsgegevens aan elk lid van onze groep doorgeven voor de nakoming van onze contractuele verplichting jegens u, of omdat dit in ons gerechtvaardigde belang is. Als u bijvoorbeeld van onze diensten gebruik maakt in Europa worden uw gegevens verwerkt door Techtronic Industries ELC GmbH, onze groepsmaatschappij die namens ons onze diensten host in Europa.

Op dezelfde manier kunnen we, hoewel we gevestigd zijn in Amerika, uw gegevens doorgeven aan een van onze groepsmaatschappijen in uw regio om ervoor te zorgen dat we u alleen marketing toesturen over onze producten en diensten die in uw regio beschikbaar zijn. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven als de samenstelling van onze groep in de toekomst gaat veranderen, bijvoorbeeld:

 • We kunnen besluiten onderdelen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of te laten fuseren. Of we kunnen proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren.
 • Tijdens een dergelijk proces kunnen we uw gegevens aan andere betrokkenen doorgeven. We zullen dit alleen doen als zij bevestigen dat ze uw gegevens veilig en vertrouwelijk zullen behandelen.
 • Als er een wijziging optreedt in onze groep mogen andere betrokkenen uw gegevens op dezelfde wijze gebruiken als in deze verklaring is uiteengezet.
 1. COOKIES

 

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Mede hierdoor kunnen we u een goede ervaring laten beleven als u door onze website bladert en kunnen we onze website verbeteren. Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics om te beoordelen hoe u onze website gebruikt en u van verdere diensten te voorzien die verband houden met de website en het internetgebruik.

Voor uitvoerige informatie over de cookies die we gebruiken (inclusief Google Analytics) en het doel waarvoor we ze gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen https://www.milwaukeetool.eu/cookies/.

 

 1. VEILIGHEID

 

We nemen de veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus.  We beschikken over uiteenlopende strategieën, controlemiddelen, beleidslijnen en maatregelen om uw gegevens te beschermen en houden deze middelen scherp in het oog. We hebben een aantal administratieve, logistieke, fysieke en beheersmaatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang, wijziging en onbevoegd gebruik.

 

 1. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN EUROPA

 

We zullen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen om uw persoonsgegevens te verwerken. We zijn gevestigd in de Verenigde Staten en hoewel we Europese datacenters hebben, kunnen al uw gegevens door ons worden verwerkt in de Verenigde Staten.

Het kan ook nodig zijn dat we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen als we met een leverancier of derde werken die zijn persoonsgegevens deels buiten de EER verwerkt.

Deze landen (met inbegrip van de Verenigde Staten) hebben wellicht niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het Verenigd Koninkrijk en de EER zodat uw persoonsgegevens wellicht niet dezelfde bescherming genieten. In dergelijke gevallen zullen wij er echter voor zorgen dat elke overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER onderworpen is aan zodanig passende veiligheidsmaatregelen, als ware het een verwerking binnen de EER volgens de richtlijnen die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Als u verdere informatie wenst neem dan contact met ons op via de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn weergegeven.https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn omschreven.  Dit betekent dat de bewaartermijnen zullen variëren al naar gelang het type gegevens en de reden waarom wij deze gegevens in eerste instantie in ons bezit hebben.

 

We hebben een bewaarbeleid dat we steeds toetsen aan de hand van onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de wettelijke grondslag hiervoor.

U kunt uw account op elk moment verwijderen door contact op te nemen met onze informatiemanager voor gegevens via een van de hierboven in rubriek 1 aangegeven adressen.

 

 

 1. UW RECHTEN  

 

De toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming geven u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht:

 • ons te vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing-doeleinden;
 • om inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over u bewaren en geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij de gegevens verwerken (en in voorkomende gevallen kunt u ons vragen een kopie aan een derde te verstrekken);
 • ons te vragen onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of te actualiseren;
 • onder sommige (maar niet alle) omstandigheden te vragen om het wissen van persoonsgegevens, als er voor ons geen goede reden is om deze te blijven gebruiken;
 • ons te vragen om tijdelijk het gebruik van uw gegevens te stoppen als u van mening bent dat wij niet het recht hebben deze te gebruiken, of ons te weerhouden van het gebruik van uw persoonsgegevens als wij geen goede reden hebben deze te blijven gebruiken; en
 • niet onderworpen te zijn aan beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van 'geautomatiseerde besluitvorming' (d.w.z. het recht om niet onderworpen te zijn aan beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op algoritmen of computers zonder inbreng van een mens). 

Als u contact met ons wilt opnemen over (een van) uw rechten, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die bovenaan deze privacyverklaring zijn weergegeven https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. 
U kunt contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (een lijst van lokale toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 1. WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

 

Alle eventuele toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen op deze website worden gepost. Als we uw e-mailadres hebben, zullen we u eventueel ook een e-mail sturen.  Controleer hier regelmatig of er actualiseringen of wijzigingen zijn van ons privacybeleid. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 1 mei 2018.